Trenutna lokacija: Naslovnica » Opće informacije planiranja krovnog vrta


Opće informacije planiranja krovnog vrta

Krovne bašte predstavljaju specifične izazove za konstrukciju zgrade i krovnu podlogu. U nastavku ukazujemo na neka od pitanja koja treba razmotriti u fazi planiranja krovne bašte.

Strukturna analiza

Ključni kriterij pri ozelenjavanju krova je nosivost krovne strukture. Bauder sistemi za ekstenzivno ozelenjavanje krovova mogu težiti od cca 70 kg/m² kada su zasićeni vodom. Za intenzivne krovne bašte treba računati s minimalnom težinom od 300 kg/m², plus prometno opterećenje.

Protukorenska zaštita

Bauder nudi široki asortiman protukorenskih sintetičkih i bitumenskih membrana. Na primer, BauderTHERMOFOL U, BauderTHERMOFIN F ili BauderPLANT E su visokokvalitetni hidroizolacioni pokrov i protukorenska zaštita u jednom.

Referentna visina

Moraju biti ispunjeni zahtevi postavljeni u smernicama za ravne krovove. Referentna visina za ozelenjavanje krovova je gornji rub supstrata, šljunka ili ploča za popločavanje. Pristup bez prepreka mora se planirati posebno.

Drenaža krova

Zadržavanje vode i zakašnjenje oticanja za biljke specificirano je koeficijentom oticanja i ovisi o debljini sloja. Kao rezultat, površina krova koja može biti priključena na drenažu krova proporcionalno se povećava. Drenaža krova mora biti lako dostupna za preglede i održavanje. Ovo se također primjenjuje za krovne odvode u popločanim ili betoniranim područjima. Kod krovova lake strukture izrazito je važno da se uzmu u obzir zahtevi za hitnom drenažom.

Nagib krova

Idealan nagib krova je između 1° i 5°. Krovne strukture bez nagiba ne predstavljaju problem za intenzivne krovne vrtove; ekstenzivni krovni vrt zahteva planiranje. Za kose krovove nagiba iznad 5°, preporučuje se korištenje sistema sadnje za kose krovove. Bauder sistem sadnje za kose krovove može se koristiti za nagibe do 25°.

Iskorištenje krova

Višefunkcijski krovovi gotovo su već postali standard. Da li je to solarni krov, krovna terasa – što se više krov koristi, njegovo planiranje zahteva više pedantnosti. Prednost je ukoliko se usklade različiti zahtevi u što ranijoj fazi.

Lokacija

Ekstenzivne biljke zahtevaju što više sunca. Vrlo osenčana područja mogu uzrokovati probleme. Intenzivne biljke mogu se lako prilagoditi različitim uslovima zbog šireg izbora biljaka.

Uzgon vetra

Slojevi zelenog krova mogu preuzeti ulogu balasta, opterećenja, za slobodno položene hidroizolacione membrane. Jednom kada biljke razviju korenski sistem, omogućuju izvrsnu stabilnost supstrata. Preporučuje se sadnja cele površine u što kraćem vremenskom roku.

Održavanje

Intenzivno bilje zahteva intenzivno održavanje, dok ekstenzivno bilje zahteva minimalno održavanje, ali to ne znači da ne zahteva održavanje uopće. Zdravstveni i sigurnosni propisi moraju se uzeti u obzir – stoga, moraju se ugraditi, na primer, tačke za pričvršćenje sigurnosnog užeta kao bi se izbegao rizik pada.

Prometna područja

Ukoliko se koriste drenažni elementi otporni na pritisak, tada je lako uskladiti popločene površine za hodanje i bilje. Površine preko kojih prolaze vozila, zahtevaju puno više od konstrukcije, same krovne strukture i same građevine. Detaljno planiranje je iznimno važno.

 

Za sve nejasnoće molimo da se obratite našoj tehničkoj podršci.

Bauder