Trenutna lokacija: Naslovnica » Krovne PVC-P membrane i pribor » Bauder THERMOFOL U

Bauder THERMOFOL U

PVC-P hidroizolaciona membrana za slobodno polaganje, mehaničko pričvršćivanje ili ispod opterećenja.

Jednoslojna BauderTHERMOFOL U membrana zadovoljava sve trenutne zahteve standarda i može biti pouzdano primenjena za novogradnju i također za obnovu postojećih objekata.
Robustne PVC-P membrane slobodno su položene kao jedan sloj i preklopi su spajani vrelim vazduhom ili čvrsto vareni. Mehaničko pričvršćenje ili opterećenje omogućuje brzu, pouzdanu zaštitu od vetra.
Također, one su UV stabilne, otporne na prodor korenja i uticaj mikroorganizama u skladu s FLL smernicama.

Prilikom postavljanja na postojeći izolacioni materijal (npr. EPS ili ispod šljunka) potreban je razdelni i zaštitni sloj.


Sanacija krova sa BauderTHERMOFOL membranom

BauderTHERMOFOL U sa razdelnim slojem netkanog geotekstila je specijalna PVC-P membrana za sanaciju te se također može koristiti za mnoge stare gradnje - uključujući i one hidroizolacije na bazi bitumena. Ovaj sistem  koristi netkani geotekstil kao razdelni sloj.

 

BauderTHERMOFOL U hidroizolacione membrane dostupne su u različitim debljinama i bojama:

debljine 1,2/1,5/1,8/2,0 mm; osim u standardnoj boji svetlo sivoj, BauderTHERMOFOL U dostupan je također i u bakreno smeđoj (RAL 8004), antracit sivoj (RAL 7016) i plavo sivoj (RAL 7031). 

Za sve nejasnoće molimo da se obratite našoj tehničkoj podršci.

Bauder