Trenutna lokacija: Naslovnica » Krovne PVC-P membrane i pribor


Krovne PVC-P membrane i pribor

Primenjuju se prilikom izgradnje lakih krovnih konstrukcija na industrijskim građevinama i halama i u ostalim situacijama kada se moraju nameniti jednostavna tehnička rešenja. Kompanija Bauder d.o.o. nudi različite PVC-P sisteme za takve namene.

Jednoslojna BauderTHERMOFOL U membrana zadovoljava sve trenutne zahteve standarda i može biti pouzdano namenjena za novogradnju i također za obnovu postojećih objekata.
Robustne PVC-P membrane slobodno su položene kao jedan sloj i preklopi su spajani vrelim vazduhom ili čvrsto vareni. Mehaničko učvršćenje ili opterećenje omogućuje brzu, pouzdanu zaštitu od vetra.

Osim toga, one su UV stabilne, otporne na prodor korena i uticaj mikroorganizama u skladu s FLL smernicama.

Također, u našem asortimanu nudimo i PVC membrane za obradu detalja, BauderTHERMOFOL D , PVC prohodne staze, BauderTHERMOFOL WALKWAY kao i spojni lim te hemijske čistače membrane.

Za sve nejasnoće molimo da se obratite našoj tehničkoj podršci.

Detaljnije o našim proizvodima:

Bauder