Trenutna lokacija: Naslovnica » Izjave o svojstvima


Izjave o svojstvima

Prema Uredbi Evropske unije o građevinskim proizvodima, prilikom plasiranja na tržište proizvoda koji spada pod usklađene evropske norme, proizvođač treba izdati izjavu o svojstvima.

Ovde možete naći izjave o svojstvima za naše proizvode.

Za sve nejasnoće molimo da se obratite našoj tehničkoj podršci.

Bauder