Trenutna lokacija: Naslovnica » Intenzivni zeleni krovovi

Intenzivni zeleni krovovi

Intenzivno bilje nudi široki spektar mogućnosti dizajniranja, uključujući i stvaranje bašte na krovu. Mogu se stvoriti prostori za sunčanje, a čak se može posaditi i drveće.

Ukoliko je vegetacijski sloj dovoljno dubok i osigurano je dovoljno vode i nutrijenata, uslovi za rast biljaka na krovu praktično mogu biti jednako dobri kao i na zemlji. Određeni faktori, naravno, moraju se uzeti u obzir, npr. stabilnost drveća i grmlja ili potencijalni negativni uticaji same zgrade, poput zračenja vrućine iz fasada. Planiranje intenzivnog zelenog krova, osobito izbor prikladnih biljaka, zahteva znanje stručnjaka.

Prilikom odlučivanja o debljini vegetacijskog sloja, za drveće i grmlje može se koristiti jednostavna formula: "Visina rasta/10 = debljina supstrata". Travnjaci i nisko raslinje zahtevaju barem 20 cm supstrata. Unatoč velikom kapacitetu supstrata za zadržavanje vode, intenzivno bilje općenito, a osobito travnjaci, moraju se redovito zalivati tokom sušnih razdoblja. Kod vrtova na krovu, jednako kao i kod bilo koje bašte na tlu, postoji direktna povezanost između kvalitete brige i održavanja i stanja vegetacije. S obzirom na široki spektar mogućnosti intenzivne sadnje, preporuča se utvrđivanje individualnog programa održavanja.

Održavanje koje zahtevaju intenzivni zeleni krovovi znatno je veće nego kod ekstenzivnih zelenih krovova. Kao smernica za njihovo održavanje može se smatrati održavanje koje zahteva usporedivu baštu  na tlu.

Za sve nejasnoće molimo da se obratite našoj tehničkoj podršci.

Bauder