Trenutna lokacija: Naslovnica » Ekstenzivni zeleni krovovi

Ekstenzivni zeleni krovovi

Svrha ekstenzivne krovne bašte jest imati prirodnu, laganu vegetaciju koja zahteva minimalno održavanje. Uglavnom se koriste sedumi. Također se mogu slagati i zajednice sa biljem i sedumima otpornim na sušu.

Osmišljen je standardni višeslojni dizajn ekstenzivnog krovne bašte, koji uključuje slojeve za različite funkcije: sloj koji omogućuje rast vegetacije, filtriranje i drenažu. Sloj koji omogućuje rast vegetacije jest supstrat sa mineralnim sastavom i sa malim udelom organske tvari. Supstrat mora imati sposobnost zadržavanja vode i nutrijenata i pružiti dovoljno prostora korenu biljke.

Višak vode koji biljke ne mogu upiti treba se pouzdano otkloniti. Drenažni sloj, koji sadrži funkcije akumulacije i drenaže, također je sastavni dio ovog sistema. Između supstrata i drenažnog sloja postavlja se filterski sloj koji zadržava fine čestice iz supstrata i stoga osigurava da drenažni sustav dugotrajno nastavlja svoju funkciju.

Masa sistema je uglavnom određena supstratom. Težina standardnog mineralnog supstrata otprilike iznosi 10 do 13 kg/m² po cm debljine sloja u stanju zasićenosti vodom. Za sadnju seduma, preporuča se debljina susptrata minimalno 6 cm. Kada je uključena vegetacija, filterski i drenažni sloj, masa iznosi otprilike 70 to 100 kg/m². Sedum ili bilje sa supstratom debljine minimalno 8 cm zbog korenja, može težiti od 90 do 130 kg/m².

Koristeći poseban sistem za lake krovne vrtove za krovove sa niskom nosivosti, ukupna masa može se zadržati ispod 70 kg/m². Ali tada vegetacija ima ograničen korenski prostor. Ekstenzivno bilje zahteva minimalno održavanje, što ne znači da uopće ne zahteva održavanje. Najvažniji zadatak održavanja jest redovito plevljenje korova i gnojenje supstrata kad je to potrebno.

Zalivanje – barem sa ukorenjenim ekstenzivnom biljem – nije potrebno. Samo novo bilje, u sušnim razdobljima može zahtevati zalivanje. Sve dok željena vegetacija ne prekrije željenu površinu krova nakon jedne ili dve sezone, potrebno je malo više održavanja. Posle toga, dovoljna su dva održavanja i poseta krovu godišnje. Idealno bi bilo u rano proljeće i jesen.

Za sve nejasnoće molimo da se obratite našoj tehničkoj podršci.

Bauder