Trenutna lokacija: Naslovnica » Drenažni i akumulacioni sloj » Bauder SDF Mat

Bauder SDF Mat

Mat obostrano obložen sa laminiranom tkaninom.
Koristi se kao drenažni element za ozelenjavanje krovova, a moguća je i njegova primena na obrnutim krovovima. Nije prikladan ispod popločanih površina.

Za sve nejasnoće molimo da se obratite našoj tehničkoj podršci.

Bauder