Trenutna lokacija: Naslovnica » Drenažni i akumulacioni sloj » Bauder DSE 40

Bauder DSE 40

HDPE drenažni i akumulacioni panel debljine 40 mm.
Drenažni i akumulacioni panel otporan na pritisak, za ozelenjavanje krova i prometnih površina.

Za sve nejasnoće molimo da se obratite našoj tehničkoj podršci.

Bauder