Trenutna lokacija: Naslovnica » Donji sloj » BauderTEC ELWS DUO

BauderTEC ELWS DUO

Prvi sloj hidroizolacije, razdelni sloj i sloj za izjednačavanje parnog pritiska u jednoj membrani


Hladno samolepljivi prvi sloj hidroizolacije posebnog elastomernog bitumena s opcionalnom metodom dihtovanja preklopa: hladno spajanje preklopa i na ravnoj površini ili alternativno, hladno spajanje na ravnoj površini i varenje poprečnih i krajnjih preklopa. Za željenu metodu dihtovanja preklopa možete se odlučiti na mestu i po potrebi je naknadno promeniti.


Područja primene:
Kao hladno samolepljivi 1. sloj hidroizolacije za višeslojne sisteme ravnih krovova, koristeći bitumensku hidroizolaciju. Primer, za termoizolacije osetljivu na toplinu i temelje s jako visokim rizikom zapaljivosti. Ako se sloj koji se može odlepiti na donjoj strani ukloni samo u području
preklopa, tada se i membrana može koristiti kao razdelni sloj - također, delomičnim uklanjanjem zaštitne folije s donje strane, može se koristiti kao sloj za izjednačavanje parnog pritiska.


Posebna svojstva:

  • skidajuća folija sa šest perforacija s donje strane
  • nije potreban dodatni razdelni sloj na drvenim tablama
  • sigurnosno dihtovanjes varenim preklopom
  • minimalna debljina sloja
  • elastičan za obradu detalja
  • široko područje primene

Za sve nejasnoće molimo da se obratite našoj tehničkoj podršci.

Bauder